איפוס כרטסת ספק

לפעמים משהו לא מסתדר ביתרה…

כדי להבין האם יש תנועה שגויה או חסרה, כדאי לייצא את הנתונים ל Csv. למיין אותם לפי ערך abs ואז לסמן תנועות מנוגדות. חשבונית אל מול העברה.

בשלב הבא נמיין לפי תאריך ונמצא קבוצות של תנועות שמתאפסות. למשל חשבונית גדולה, אולי חשבונית זיכוי וואחר כך מספר תשלומים עליה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.