הזמנה ות.משלוח – סדר פעולות

#הזמנה – ממתין לתשלום

כאשר הלקוח מבצע הזמנה – אנו רואים אותה בסטאטוס “ממתין לתשלום”
בשלב הזה – ניתן לעשות שינויים דרך ההזמנה עצמה: להוסיף ולהוריד מוצרים, לערוך מחיר וכו’..

#הזמנה – בטיפול

כאשר מעבירים את ההזמנה למצב “בטיפול” יש שתי אפשרויות:
1. כל עוד לא פתחנו את ת.משלוח ואישרנו אותה – ניתן להחזיר את הסטאטוס ל”ממתין לתשלום” – לעדכן ולבצע שינויים בהזמנה, ולאחר מכן להחזיר למצב “בטיפול”.

2. אם ת.משלוח נפתחה ונשמרה כבר – כל השינויים נערכים דרכה כעת.
נכנסים לת.משלוח — edit document וניתן לבצע שינויים:

*ניתן להוסיף פריט לת.משלוח ולשנות מחיר אם צריך.
*לא ניתן למחוק פריט שקיים, אך ניתן לרשום בו 0 וכך לא נכלל בחישוב התעודה.
*המחיר הקיים בת.משלוח – זה המחיר בו הלקוח יחוייב.

*כאשר ההזמנות במצב “בטיפול” – המוצרים מופיעים בneeded.
*כאשר כבר יש ת.משלוח פתוחה המוצרים של אותה הזמנה לא יופיעו בneeded.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.