העתקה של מאגר focus מאתר לאתר

במידה וצריך להעביר את בסיס הנתונים של פוקוס נעביר את הרכיבים הבאים. ההנחה היא יצרנו את היוזרים הרלוונטים.

כללי: לאחר יצוא, נפתח את קובץ ה SQL שנוצר.

נמחוק את השורות: Database, Create database ואת השורות בסוף שמוסיפות מפתח ואינדקסים. (למרות שהם בהערה).

במידה והיבוא לא מצליח (וגם לא מתקבלת שגיאה), נעתיק רק את שורות ה insert ונבצע בחלונית ה SQL. ייתכן שיראו כאן שגיאות (למשל הבדלים בהגדרת הטבלא – Null ברירת מחדל לשדות וכד’).

1. tasklist:

 • נשים לב שהשדות הטקסטואלים מוגדרים ברוחב מספק ובקידוד utf8_general_ci.
 • נבצע יצוא במערכת הישנה ויבוא במערכת החדשה.
 • נבצע שינוי למזהי היוזרים. למשל update im_tasklist set owner = 4 where owner = 383 (או search and replace בקובץ ה sql, לפני היבוא).

 

2. task_templates

 • נשים לב שהשדות הטקסטואלים מוגדרים ברוחב מספק ובקידוד utf8_general_ci.
 • נבצע יצוא במערכת הישנה ויבוא במערכת החדשה.
 • נבצע שינוי למזהי היוזרים.

 

3. teams:

 • נייצא את working_teams. גם כאן נעדכן את המזהים של מנהלי הצוותים.
 • לאחר מכן נבצע insert לטבלת wp_usermeta כאשר ה meta_key שווה ל teams וה meta_value הוא רשימת הקבוצות עם : בין הערכים. למשל: :1:2:4:

 

4. companies:

 • נייצא את company (טבלה קטנה – אפשר גם להכניס את הערכים).

 

5. נתוני עבודה וקישור בין עובד לחברה:

 • טבלה בשם working
 • working_hours – דוח נוכחות.
 • גם בשתי טבלאות אלה לעדכן מזהה משתמש.
 • נוסיף לטבלת usermeta את הערך comanies עם מזהי החברות עם ‘:’. למשל :1:

 

6. רשימת פרויקטים:

 • טבלא בשם projects
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.