השמשת דואל בשרת Ubuntu

לאחר התקנת שרת יש לבדוק שהדואר תקין.

אפשר להשתמש בתוסף https://wordpress.org/plugins/check-email/.

אם ההודעה לא מגיעה, נבדוק האם יש שגיאות בצד השרת. הלוג של שרת הדואר נמצא ב /var/log/mail.log

tail -f /var/log/mail.log.

Jun 28 04:11:29 e-fresh sm-mta[4313]: STARTTLS=client, relay=gmail-smtp-in.l.google.com., version=TLSv1.3, verify=FAIL, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits=256/256
Jun 28 04:11:29 e-fresh sm-mta[4313]: 05S4BT6i004311: to=<yaakov.aglamaz@gmail.com>, ctladdr=<www-data@e-fresh.co.il> (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120612, relay=gmail-smtp-in.l.google.com. [108.177.126.26], dsn=2.0.0, stat=Sent (OK 1593317489 jr3si19474313ejb.484 – gsmtp)

ההודעה נמסרה, אך הזיהוי נכשל. השולח הוא www-data@e-fresh.co.il.

סביר ששרתי הדואר בהמשך יכשילו את המייל בגלל נסיון לכאורה להתחזות.

נבדוק בגוגל את מצב שורות ה DNS המשמשות לזיהוי השולח כאן.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.