התקנת soap

חבילת הפעלה מרחוק שנדרשת לשירות ה invoice4u

Soap

php-config –configure-options –enable-soap

sudo apt-get install php-soap

sudo apt-get install -y libxml2-dev

 sudo systemctl restart apache2

1 thought on “התקנת soap”

  1. Pingback: ×”תקנת שרת

Leave a Reply

Your email address will not be published.