זכרון בשרת

באמצעות הפקודה free -h נוכל לדעת כמה זכרון יש בשרת, כמה מנוצל וכד’. חשוב להיות במעקב אחר שימוש בזכרון. במידה וחסר זכרון תהליכים יכולים לקרוס והאתר לא יהיה זמין. למשל שרת בסיס הנתונים (MySql).

השורה הראשונה מראה כמה זכרון פיזי יש לשרת. השורה השנייה מראה כמה זכרון וירטואלי (שטח דיסק) מוקצה לטובת הזכרון הנדיף.

כדי להגדיל אותו נשתמש בפקודות הבאות: (הראשונה מקצה את השטח, השנייה מצמצת את ההרשאות, השלישי מגדירה את התוכן כקובץ זיכרון והאחרונה משפעלת אותו לשימוש.

sudo fallocate -l 1G /swapfile

sudo chmod 600 /swapfile

sudo mkswap /swapfile

sudo swapon /swapfile

לבסוף נוכל לוודא שהשטח שופעל באמצעות הפקודה free -h הכללית או פקודה ספציפית לזכרון וירטואלי:

sudo swapon –show

כדי שההגדרה תתפוס בזמן ה boot

echo ‘/swapfile none swap sw 0 0’ | sudo tee -a /etc/fstab

Leave a Reply

Your email address will not be published.