מיקוד – צמצום תפריטים

כדי שכל עובד יראה את התפקידים שנדרשים לצורך ביצוע הפעולות שלו, נצמצם את התפריטים למרכיבים שלא נדרשים.

נסיון להתבסס על יכולות לא צלח. הסיבה לא הובררה עד הסוף. אבל לא הצלחתי להוריד את היכולת

wpcf7_read_contact_forms, אשר הייתה מונעת את הוספת הניהול wpcf7 מראש.

 

add_action( 'admin_init', array( $this, 'hide_menu_items' ), 0 );
static function hide_menu_items()
{
   if (! current_user_can('promote_users')) {
      remove_menu_page('wpcf7');
   }
}


Leave a Reply

Your email address will not be published.