עדכון המצאי

במערכת Fresh, מנהל המערכת יכול לייבא מחירון של ספק (חיצוני) מקובץ CSV. הקובץ נטען לרכיב הניהול. מנהל המערכת יכול לבחור אילו פריטים ברצונות למכור באתר ולבצע מיפוי של פריט הספק לפריט באתר.

תמחור:

  • מנהל המערכת יכול לבחור רווח באחוזים מומלץ לכל ספק.
  • מנהל המערכת יראה את המחיר המחושב, ולעדכן את מחיר המכירה כרצונו, וגם לקבוע מחיר מבצע.
  • מתוכנן: יסומן למנהל מערכת שינויים במחיר יחסית למחירון הקודם (במידה והמחיר עלה או ירד).

כניסה למצאי:

  • מוצר עם מיפוי, יחזור למצאי באופן אוטומטי (מתוכנן: צביעה של מוצר שחזר לאחרונה).
  • מוצר שכבר לא זמין אצל הספק, ישאר זמין (למקרה שנשאר במלאי). יוצג בדוח פריטים להזמנות בדפית “לא זמין” וניתן יהיה להורידו מהמצאי.

ירידה מהמצאי:

  • ירידה מהמצאי מבוצעת על ידי שינוי הפריט לטיוטא. בכך הפרטים על המוצר נשמרים לפעם הבאה (מכירות, תמונה, תיאור וכד’).

Leave a Reply

Your email address will not be published.