1. שכפול פוסטים או דפים. מאפשר שכפול עמוד או פוסט בצורה קלה. מוצאים את הפריט המבוקש ברשימת הפוסטים או העמודים. ההעתק נוצר כטיוטא. לאחר העריכה ניתן לפרסם את ההעתק. יש כמובן לשנות את הכותרת והתוכן.