July 2020

זכרון בשרת

באמצעות הפקודה free -h נוכל לדעת כמה זכרון יש בשרת, כמה מנוצל וכד’. חשוב להיות במעקב אחר שימוש בזכרון. במידה וחסר זכרון תהליכים יכולים לקרוס… Read More »זכרון בשרת

MySql strict mode

בסיס נתונים ברירת מחדל מגיע עם אפשרות “החמרה” strict, שגורמת לשגיאות במקומות לא צפויים (למשל כאשר מנסה לשנות מבנה של טבלה, עלולה להתקבל הודעת שגיאה… Read More »MySql strict mode

קידוד

אותיות מקודדות במערכות באמצעות טבלאות קידוד שונות. ASCII ו EBCDIC הם שני קידודים מוקדמים שהתבססו על תו בעל 7-8 ביטים. קידודים מאוחרים יותר משתמשים ב… Read More »קידוד