פרמטרים לפונקציות CORE

לפונקציות תשתית נעביר באמצעות args$ פרמטרים הקובעים את דרך הפעולה.

only_active

  • קובע האם להציג את כל הרשומות או רק את אלא הפעילות (is_active=1). ערך ברירת מחדל = 2 (לא יבוצע כלום). ערך = 1: יוצגו רק הפעילים. ערך = 0: יוצג הכל.
  • משפיע על השאילתה שמועברת לבסיס הנתונים.
  • מוסיף לכותרת Active או All.
  • מוסיף לינק לאחר הטבלה. (All/Active).
  • כרגע מיושם ב GemTable.

prepare_plug

  • שם של פונקציה לעיבוד רשומה (כחלק מ PrepareRow) לפני שהיא נכנסת לטבלה –
    gui_table_args.

Leave a Reply

Your email address will not be published.