Fresh

Fresh הוא המוצר (פלאגין הראשון) שלנו. הוא נועד להוסיף פונקציונאליות לאתר לממכר פירות וירקות. פונקציות שיש בו:
  • סיכום פריטים: כדי לדעת מה כמות הפריטים שיש להזמין או לקטוף, המערכת מסכמת את הכמויות של כל מוצר.
  • תעודות משלוח: מאחר וייתכנו הבדלים בין ההזמנה למה שסופק, מנהל החנות יכול לשנות בתעודת המשלוח כמויות, להוסיף או להוריד פריטים וכד’.
  • סלים שבועיים: סל שבועי הוא אפשרות נוחה מבחינת החקלאי או הירקן למכור מגוון שיש בשפע – גם פשוט יותר לארוז סלים אחידים ומכן שניתן גם להוזיל את הסל יחסית לכל מרכיביו בנפרד. ניהול הסל באתר מאפשר לקבוע את מרכיביו. מידע זה מוצג ללקוח באתר כאשר הוא נכנס לפריט הסל. מידע זה גם מתורגם לפריטים שעל מנהל החנות להזמין לטובת ההזמנות.
  • מארזים: חקלאים מוציאים את חלק מהמוצרים במארזים אחידים (למשל 6 ק”ג מנגו). ניתן להגדיר מארז כזה במחיר מוזל. מוצר זה יכנס גם למבצעים. ברגע שהמרכיב של הסל יצא מהעונה, מנהל החנות יוכל להסיר גם את המארז הרלוונטי (המארז והמוצר מקושרים).
  • מחירוני ספקים: המערכת מאפשר לייבא מחירון בפורמט csv. מנהל המערכת רואה במסך הניהול את מחיר הקניה, מחיר המכירה ואופציונלית גם מחיר מבצע.
  • מעקב תשלומים: לאחר כל ביצוע הזמנה מתעדכן חשבון הלקוח. לאחר ביצוע תשלום מופקת חשבונית קבלה והחשבון מעודכן בסכום ששולם. אפשרות זאת מאפשרת למנהל החנות לבצע מכירה בהקפה (למשל לעסקים).
  • שינוי הזמנה: הלקוח יכול להיכנס ולשנות מרכיבים בהזמנה.
  • תמחור מוצרים: ניתן להצמיד לכל לקוח מחירון שונה. למשל מחירון לעסקים (סיטונאי).
  • תכנון הספקות: מדוח הפריטים להזמנה ניתן ליצור הספקות – כמות הפריטים שנדרשים מכל ספק.

Leave a Reply

Your email address will not be published.